Trä-betongbryggor

Denna typ av brygga är ett kostnadseffektivt alternativ till helbetongponton, när du vill förtöja båtar från 1,5 ton och mer (och självklart mindre). Med denna typ får du en lugn och stabil rörelse tack vare dess egen vikt.

Betongflytkropparna är stålfiberarmerade för bästa livslängd!

 

Kan byggas i obegränsad längd, ett exempel på det är hamnen i Nacka Strand.

Våra paketlösningar

Paket 1

2,4 x 8,0 m, vikt: 3 500 kg
1 st Landgång 1,1 x 4 m
1 st Kajgångjärn på landgång
1 st Nötplåt 1 x 2 m, galvad på bryggan
2 st Betongankare à 700 kg
40 m Kätting 16 mm, galvad
8 st Schackel 20 mm

Paket 2

2,4 x 11,4 m, vikt: 5 250 kg
1 st Landgång 1,1 x 4 m
1 st Kajgångjärn på landgång
1 st Nötplåt 1 x 2 m, galvad på bryggan
2 st Betongankare à 700 kg
40 m Kätting 16 mm, galvad
8 st Schackel 20 mm

Paket 3

2,4 x 15,6 m, vikt: 7 000 kg
1 st Landgång 1,1 x 4 m
1 st Kajgångjärn på landgång
1 st Nötplåt 1 x 2 m, galvad på bryggan
2 st Betongankare à 700 kg
40 m Kätting 16 mm, galvad
8 st Schackel 20 mm