Rörbryggor

När du vill ha en fast bryggkonstruktion eller förlänga utgångsdelen.
Träöverdelarna är tillverkade i tryckimpregnerat virke, klass A för bästa möjliga kvalitet.
Däcksplanken är spårade för att minska halkrisk och ge ett trevligt utseende.
Träkonstruktionen är spikad med varmgalvad skruvspik.

Läs mer om våra rörbryggor