Våra bryggor och pontoner

  • Lätta Bryggor

  • Våra lätta bryggor är tillverkade i tryckimpregnerat virke, klass A för bästa möjliga kvalitet. Däcksplankan är spårade för att minska halkrisk och ge ett trevligt utseende. Träkonstruktionen är spikad med varmgalvad skruvspik.
  • Betongpontoner

  • En hel betongponton väljer du vid de lite mer utsatta platserna, för lugn och stabil rörelse och för att få längsta möjliga livslängd. Samtliga pontoner går utmärkt att kopplas samman.
  • Trä-betongbryggor

  • Denna typ av brygga är ett bra alternativ när du vill förtöja båtar från ca 1,5 ton och tyngre. De passar även bra för montering av Y-bommar. Med denna typ av brygga får du en lugn och stabil rörelse tack vare dess egenvikt.
  • Rörbryggor

  • När du vill ha en fast bryggkonstruktion eller förlänga utgångsdelen.
    Träöverdelarna är tillverkade i tryckimpregnerat virke, klass A för bästa möjliga kvalitet.